Second hand kläder till Gammelsvenskby

Vid våra senaste besök i Sverige har vi lastat takboxen full med begagnade kläder till Zmejevka. Kläderna kommer främst från Skåne och har samlats upp hos Bitte och Leif Johnsson i Önnestad. När kläderna kommit till Ukraina har de sorterats upp till olika användare som barn, ungdomar och vuxna. I Gammelsvenskbyn är det olika mottagare som Lutheranska kyrkan, borgmästarekontoret och ålderdomshemmet som därefter delar ut kläderna till de behövande.

Enligt borgmästaren i Zmejevka; Alexander Kozak så kommer kläderna från Sverige till stor nytta i Zmejevka. Under de senaste året och i samband med kriget i de östra delarna av landet har situationen försämrats betydligt för många familjer i byn. Orsakerna är flera men de största skälen är  t ex att den ukrainska valutan det senaste året kraftigt försämrats och allting som importeras har blivit mer än dubbelt så dyrt och bl a kläder är en av många varor som importeras till Ukraina. Dessutom har arbetslösheten ökat och inkomsterna från jordbruket har minskat. Detta tillsammans  gör att många människor som annars skulle köpt nytt nu tacksamt tar emot begagnade kläder från Sverige. Alexander säger vidare att han hoppas att det även i fortsättningen skall komma kläder från Sverige då han för närvarande inte ser ett slut på oroligheterna i landets östra delar.

DSCN0319
I Zmejevka var det denna gången Julia Bulba och Antonina Knutas som hade
hand om utdelningen från borgmästarekontoret. Båda arbetar med sociala
frågor i Zmejevka.

DSCN0317
Här är det Luba Patzkan, Lena Cdimora och Galina Machnick som kollar
kläder på borgmästarekontoret.

DSCN0318
Två unga tjejer; Natasja  Kotyla och Luba Kalinyk ser glada ut i de nya
reklammössorna från John Deere återförsäljaren på Gotland.

DSCN0324
Viktor Norberg, välkänd för de flesta svenskar synar här en värmande
vintertröja.

DSC00115_bröstbild
Borgmästaren; Alexander Kozak som är tacksam för kläder från Sverige

 

Sven Bjerlestam i juni 2015