Ny borgmästare i svenskbyn mm – juni 2014

Sven Bjerlestam har ånyo  levererat en ny rapport från Gammalsvenskby daterad 25 juni 2014.
Sven berättar  bl.a. om att den nye borgmästaren Kozak är på plats, om födelsedagar och om potatisskörden
i byn. Läs nedan och begrunda.

Ny borgmästare.
För någon vecka sedan tillträdde Alexander Kozak som ny chef för bysovjeten eller borgmästare som vi
svenskar säger. Då tidigare borgmästare tillträtt sin tjänst har alltid Svenskbyföreningen uppvaktat med
champagne och choklad och så även denna gången. Alexander tackade för uppvaktningen och sa att han
hoppades att det goda samarbete som alltid rått mellan byns ledning  och Svenskbyföreningen skall bestå
även i framtiden. Han sa vidare att han skulle jobba för byns bästa även om utsikterna idag är små att
åstadkomma något stort inom de närmaste åren då Ukraina befinner sej i en mycket svår ekonomisk
situation. Jag önskade honom på föreningens vägnar lycka till med sin nya tjänst. Nämnde också för honom
att det de närmaste åren blir ökade kontakter mellan Zmejevka och Gotland när det nya ICLD-projektet
kommer igång.

DSC03948
Sven Bjerlestam uppvaktar den nya
borgmästaren Kozak i svenskbyn
DSC03950
Alexander Kozak

Födelsedagar
För något år sedan införde föreningen en trevlig tradition då man uppvaktar alla som är 75 år och äldre med
100 UAH på deras födelsedag.
Under de senaste veckorna har Emma Knutas fyllt 76 och Anna Annas 77 år. De blev ju naturligtvis glada för
uppvaktningen och hälsade och tackade föreningen så mycket.

DSC03876
Emma Knutas tillsammans med döttrarna
Natasja och Elena samt Natasja Hatuntseva.
Emma har sedan i fjor varit sjuk och
sängliggande men kan idag röra sej med hjälp
av käpp
DSC03954
Anna Annas.
Anna har varit ganska sjuk de senaste året
men är idag betydligt piggare

Potatisskörd
Under de senaste åren har odlingen av färskpotatis ökat starkt i byn och idag odlar byborna potatis
på i stort sett alla sina små åkrar. På grund av bättre odlingsteknik som  t ex nya sorter och bevattning
har man fått ökade skördar. Potatisen säljs till uppköpare som kommer från de stora industristäderna
i östra Ukraina. Priset har de flesta åren varit bra, mellan tre till fem UAH, detta året ca fyra UAH.
Dock har utbudet något år varit för stort och då har priset rasat. Under ett år med normala priser ger
potatisodlingen ett gott tillskott i hushållskassan och har stor betydelse för bybornas ekonomi.

DSC03891
En dag fanns det upp till 25 lastbilar i byn
som väntade på last för att sen köra potatis till östra
Ukraina
DSC03963
En stor del av befolkningen i byn engageras i
potatisskörden, på bilden ses Tanja Kravets
som annars arbetar som lärare i skolan

 

DSC03962
Julia Bulba i sitt potatisfält. Som emballage använder Julia plastbackar som hon sedan också tvättar potatisen i.

 

DSC03968
Julias mor Olga finns med på fältet för att lossa
potatisen från blasten

 

DSC03973
Potatisupptagaren lyfter upp potatisen från marken och skakar loss
den mesta jorden. Maskinen är ett hemmabygge och liknande maskiner
fanns i Sverige på 1950-talet.Traktorn är kinesisk och sådana små
blåa traktorer ser man överallt i byn numera. Det är tack vare potatis-
odlingen som man fått råd att köpa dessa.

 

DSC03977
Den glade traktorägaren heter Viktor Chetalak
och gillar skarpt kepsen från Svenska Lantmännen

Gudstjänst.
Efter biskopens besök är det som vanligt i den lutheranska kyrkan med betydligt färre gudstjänstbesökare.
Det finns numera ingen präst från Tyskland utan det är Tamara  Drana som förrättar gudstjänsten. Tamara
är inte prästvigd men har motsvarande svensk venia och kyrkobesökarna tycker mycket om hennes sätt på
vilket hon genomför gudstjänsterna. Tamara har också förrättat flera begravningar för avlidna
svenskättlingar och det gör hon på ett mycket vackert och stilfullt sätt.

DSC03914
Kyrkobesökare den 22 juni.
DSC03918
Tamara Drana
DSC03922
Församlingens ordförande Nina Knutas meddelar  kyrkliga notiser.
DSC03923
Nina Klimenko fanns också i kyrkan denna söndag
och deklamerade några av sina dikter.

 

 

 

Sven Bjerlestam