Landshövdingebesök i Svenskbyn september 2014

Sven Bjerlestam har ånyo inkommit med en rapport från Gammalsvenskby. Denna gång gäller det ett
landshövdingebesök i september.

Åter celebert besök i Gammelsvenskbyn.
Under den gångna veckan gästades Zmejevka åter av svenskar. Det var landshövdingen på Gotland; Cecilia Schelin Seidegård som tillsammans med Sofia Hoas, Lars Thomsson samt Frida Wänelöf, (Hoas) journaliststuderande från Nynäshamn som gästade byn under några dagar.
Under besöket hann den svenska gruppen med att besöka de flesta av de svensktalande damerna och t o m Melitta Portje och Lydia Utas som bor på ålderdomshemmet. På programmet stod också ett besök i skolan för att lyssna på svenskundervisningen. Detta har ju numera blivit ett måste för svenska besökare och är alltid lika uppskattat.

DSC04476
Cecilia Schelin Seidegård tillsammans med
Maria Malmas, Lydia Utas och Elsa Kozenko

Under onsdagskvällen var det stor fest i byn då Lars Thomsson bjöd in alla svenskättlingarna men även andra med anknytning till Sverige till middag i byns restaurant. Lars berättade att han tidigare i år fyllt 50 och ville då även fira sin födelsedag i Ukraina. När han firade sin stora dag på Gotland var temat Ukraina och naturligtvis blev då temat här nere Sverige.

DSC04492
Några av festdeltagarna på Lars fest och som synes var
stämningen i topp

Att bjuda till fest i Zmejevka var ett mycket trevligt initiativ av Lars och som naturligtvis blev mycket uppskattat. Folket i byn kommer länge att minnas denna festen med stor glädje och tacksamhet.

På tillbakaresan till Odessa besökte man även de svenskägda företagen Chumak och Green Team i Kakhovka där Carl Sturén och Johan Bodén gav mycket intressant information om de båda företagen. Carl och Johan hade dessutom mycket stor kännedom om den kritiska situationen i Ukraina vilken man delade med sej av till de svenska gästerna.

DSC04497 DSC04503
T.v. Den svenska gruppen och Johan Bodén på språng i Green Team´s enorma
lager där man kan ta in upp emot 50000 ton grönsaker.
T.h. Klädda i skyddskläder lyssnar svenskarna på platschefen Alexander Tarranichin,
då han berättar om Chumakföretaget.

På min fråga till Cecilia Schelin Seidegård om vad som hade gjort djupast intryck på henne under sitt besök i Gammelsvenskbyn svarade hon att det var att få träffa de svensktalande damerna men även att få information om bybornas intressanta och fascinerande historia.
Under den sista dagen dagen träffade Sofia och Lars den nyvalde borgmästaren i Zmejevka; Alexander Kyzak och Natasja Hatuntseva för att informera om det nybildade ICLD-projektet mellan Region Gotland och byrådet i Zmejevka. Både borgmästare Alexander och Natasja som är projektansvarig i Ukraina förstod innebörden av projektet och var glada över att det kommit igång. Alla var säkra på att med gemensamma krafter kommer projektet att bli lyckat.

DSC04507
Sofia Hoas och Lars Thomsson tillsammans med Alexander Kyzak
och Natasja Hatuntseva på borgmästarekontoret. För att fira det
nya projektet och önska lycka till inför framtiden skålade man i
champagne.

Sven Bjerlestam