92_Tva timmar har gatt_Tvaa till synes nojda herrar på vag mot bussen

‹ Gå tillbaka till Kungabesök i svenskbybyn oktober 2008

Kungabesöket snart  över. Två timmar har gått väldigt fort. Två till synes nöjda herrar på vag mot bussen för transport till flygplatsen

Kungabesöket snart över. Två timmar har gått väldigt fort. Två till synes nöjda herrar på vag mot bussen för transport till flygplatsen