56_Efter kransnedlaggning vid minnesstenen för offren for Den stora terrorn_lyssnar gasterna till elevgruppen som sjunger Sang till Friheten

‹ Gå tillbaka till Kungabesök i svenskbybyn oktober 2008

Efter kransnedläggning vid minnesstenen för offren 1937 lyssnar gästerna till elevgruppen som sjunger "Sång till Friheten"

Efter kransnedläggning vid minnesstenen för offren 1937 lyssnar gästerna till elevgruppen som sjunger ”Sång till Friheten”