Invigning av nya salar på ålderdomshemmet i Zmejevka 2015

I mitten av juni var det en högtidlig invigning av två nya salar för äldreboende på ålderdomshemmet i Gammelsvenskbyn. Det var två salar som tidigare disponerats av sjukhuset men då sjukhuset sedan några år varit stängt har det länge varit ett önskemål från ledningen av ålderdomshemmet att få använda dessa salar för de äldre. Att det inte skett förrän nu beror på att det inte funnits egna pengar för detta i Ukraina.

Den ombyggnad som skett nu har helt finansierats med medel från Sverige. Föreningen Svenskbyborna har genom en gåva från Johanniterorden bekostat det mesta men även Birgitta Utas har svarat för en stor del av kostnaden för ombyggnaden. Birgitta berättar att hon ofta är ute och informerar runt om på Gotland om Gammelsvenskbyn och Föreningen Svenskbyborna och att hon då aldrig tar ut något arvode utan besökande på hennes möten frivilligt ger pengar som nu kommer Gammelsvenskbyn till del genom dessa nya vårdplatser.

Vid ombyggnaden har man satt in nya fönster och dörrar, bytt undergolv och lagt in ny linoleummatta. Man har även satt in gipsskivor som innerväggar och målat alla dessa ytor.

Vid Birgittas besök i Zmejevka passade det bra att hon själv tillsammans med föreståndaren för ålderdomshemmet; Natalii Zabluda fick klippa banden och förrätta invigningen av de nya salarna. Vid invigningen var även en representant från administrationen i Berislav; Ludmilla Bivik närvarande samt borgmästaren i Zmejevka; Alexander Kozak.

DSC00183_mod
Birgitta Utas och Natalii Zabluda klipper här av bandet till en
av de nya salarna.

DSC00187_mod
Birgitta Utas, Natalii Zabluda och Ludmilla Bivik. Birgitta
har här fått ett diplom från Berislavs Region

DSC00194_mod
Birgitta, Alexander, Natalii och Ludmilla på yttertrappan.
Värt är att notera att ytterdörren i bakgrunden också är ny
och ingick i ombyggnaden med pengar från Sverige
Vid samtal med föreståndaren Natalii berättar hon att det tidigare funnits 30 platser på hemmet men att efter ombyggnaden kommer det att finna platser för 35 åldringar.  Av de 30 som bor på hemmet idag är det bara sex män, resten är kvinnor. Medelåldern bland de intagna är 80 år även om det dessutom finns några yngre vilka är rörelsehindrade och rullstolsbundna.
SONY DSC
Några av de äldre damerna som bor på hemmet

Natalii berättar vidare att det totalt är 17 anställda på ålderdomshemmet, hon tror dock inte att man får öka personalstyrkan efter utbyggnaden och ökningen av vårdplatser. Lönekostnaden för de anställda kommer ur den statliga budgeten medan kostnaderna för den dagliga driften som mat, tvätt, m m bekostas av de intagnas pensioner där de betalar 75% av sin pension till hemmet. Den genomsnittliga pensionen för de boende är ca 1000 UAH/månad.  (Idag ca 400 SEK)  Då tillgången på vårdplatser är starkt begränsad i regionen är det bara de som i yttersta nödfall kan räkna med en plats. Äldre personer som har barn eller yngre anförvanter som kan ta hand om sina äldre släktingar kan inte räkna med en plats på ålderdomshemmet

SONY DSC
Birgitta tillsammans med några av de anställda
på hemmet.

DSC00189_mod
Birgitta får här även tillfälle att överlämna pengar
till hantverkarna som utfört ombyggnaden av
ålderdomshemmet

Avslutningsvis uttryckte Natalii Zabluda, Ludmilla Bivik och Alexander Kozak sin stora tacksamhet till Birgitta Utas och till Föreningen Svenskbyborna och för deras stora generositet vilket gjort det möjligt att få fler vårdplatser på byns ålderdomshem

Birgitta_ålderdomshem_4
Natalii Zabluda tackar här Birgitta för allt hon och
Föreningen Svenskbyborna gör för Gammelsvenskbyn. 
DSC00196_mod
Efter invigningen bjöds det på lunch vilken enligt den ukrainska
traditionen inleddes genom att man skålade i champagne.
På bilden syns även några andra svenska gäster, från vänster;
John-Börje Thelin, Olov Holstein, Åke Uthas, Eva Holstein.
 

 

Sven Bjerlestam i juni 2015

 

Ladda gärna ner denna artikel -pdf fil nedan
Invigningen_salar_ålderdomsthemmet_Zmejevka_2015