Celebert besök i svenskbyn

Sven Bjerlestam boende i Ukraina har ånyo levererat en rapport från
Gamamlsvenskby.
Byn har den senaste tiden haft besök av några celebra gäster. Den svenske
utrikesministern Carl Bildt besökte byn  den 17 maj och biskopen i Visby stift
Sven-Bernhand Fasth besökte byn i början på juni, läs rapporten nedan.

Rapport från Gammalsvenskby 14 06 12
I Zmejevka har det varit några celebra besök de senaste veckorna.
I mitten av maj besökte den svenske utrikesministern Carl Bildt
Gammalsvenskby. Det var i samband med ett besök på Chumak som han
tog sig tid för att lära  mer om de svensktalande i Ukraina. Han besökte
kyrkan och samtalade där med några av de svensktalande gummorna
som också sjöng sina gamla psalmer och visor. Besöket avslutades på byns
café där det bjöds på förtäring. Jag var inte själv närvarande vid detta
besöket men alla i byn som jag talat med var mycket nöjda och glada
över att en svensk minister visat så stort intresse.

För en vecka sedan anlände sedan nästa celebra besök, biskopen i Visby
stift Sven-Bernhard Fast och kyrkoherden i Roma Staffan Beijer med fruar
samt pressansvarige Lars Bäckman. Under deras besök hann man bl a gå
runt i byn och bekanta sig med de svensktalande men man hann även träffa
andra personer i nyckelposition som t ex läkarparet Zabluda och representanter
för byns olika kyrkor. Under kvällen på Nationaldagen bjöd man in flera av
byborna till middag i byns café och där var det ett glatt humör redan från början.

DSC03847Samkväm efter gudstjänstenBiskopen och tanterna

Alla var på bra humör och bjöd på sig själva och alla förstod varandra trots
språksvårigheterna. Det sjöngs både allvarliga och glada visor på svenska och
ukrainska och det var som alltid vid svenska besök en mycket hög stämning.
Lördagen besökte man Kakhovka där Johan Bodén informerade om de båda
företagen Chumak och Green Team. Chumak bjöd dessutom på lunch och den
ukrainska Soljankan lät sej väl smakas. Eftermiddagen avslutades med ett besök på
”Tatshanka” monumentet vid Kakhovka.

På söndagen var det gudstjänst i den lutheranska kyrkan i Schlangendorf
och vid gudstjänsten medverkade även  den tyske biskopen Sergej från
Odessa, pastorn från församlingen Kherson samt kyrkans egen präst Tamara
Drana. Man hade dessutom bjudit in byns förskola där barnen uppträdde
och sjöng sina ukrainska visor. Tillsammans genomförde man en mycket
vacker och högtidlig gudstjänst och nattvardsgång. Vid gudstjänstens slut
överlämnade biskop Fast ett standar från Visby stift.

DSC03858Biskopen får en gåvaPrästerskaper

Efter gudstjänsten var det lättlunch i ena kyrkorummet. Det är en tradition
som pågått flera år där undertecknad om våren och Svenskbyföreningen vid
jultiden bjuder in kyrkobesökarna på kaffe och smörgåsar.

DSC03867Biskopen och StaffanMaria Norgberg och Elsa Utas

På eftermiddagen var det sedan en välbesökt nattvardsgång i den ortodoxa
kyrkan. Alla i byn var mycket glad över den svenske biskopens och kyrkoherdens
besök men jag tror mig förstå att de svenska besökarna också gladdes åt
att få besöka Gammalsvenskby och träffa några av de allt färre svensktalande
byborna.

I slutet av maj var det val av ny borgmästare i byn och det blev Alexander
Kozak som fick majoriteten av rösterna. Alexander är bror till Lilja Malmas
man Roman och känd för att vara en ärlig och pålitlig person. Alexander
tillträder sin tjänst den 16:e juni och vi får hoppas han kan komma tillrätta
med byns stora problem som t ex vattenfrågan. Vi hoppas också att han kan
utöva sin tjänst utan att alltför många sätter käppar i hjulet för honom.
I byn har man i dagarna börjat med potatisskörden. Priset har ännu varit bra,
ca fyra UAH men troligen kommer det att sjunka då utbudet ökar. I slutet av
maj drog ett häftigt hagel- och regnoväder fram genom Zmejevka och flera av
potatisodlingarna blev delvis förstörda då vattenmassorna spolade med sig
både potatisen och matjorden. I ravinen intill kyrkogården stod två getter
tjudrade och de hann man inte rädda utan de drunknade i den sjö som bildades.

Sven Bjerlestam

Pdf-fil att ladda ner:
Biskopsbesök maj 2014